Projekt: Technologie smodel

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008131

Cílem projektu bylo pořídit novou technologii do firmy, aby firma byla schopna konkurenceschopnosti na trhu a rozšířila své portfolio firmy. Pořízením nové technologie jsme tento cíl splnili. Bylo pořízeno nové CNC vertikální obráběcí centrum F500 a nová Recyklační jednotka na abrazivní materiál. Na obě tyto nové technologie byla poskytnuta finanční podpora z evropské únie. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost /OP PIK/.