Na pracovišti modelárny jsou vyráběna modelová zařízení a jaderníky ze dřeva a epoxidových pryskyřic pro kusovou a sériovou výrobu pro zákazníky, část produkce modelárny je využita pro vlastní potřebu společnosti. Modelové zařízení Vám po dohodě zhotovíme dle výkresové dokumentace, prototypu součásti nebo odlitku zákazníka. Technická dokumentace pro výrobu modelů je přijímána v jakékoli podobě (klasická výkresová dokumentace, elektronická podoba v jakémkoli formátu.) V rámci modelárny provádíme opravy a konstrukční změny stávajících modelů a jaderníků podle technologií různých sléváren. Modelová zařízení také dle potřeb zákazníka usazujeme na formovací desku.

Kvalitní strojní vybavení zaručuje kvalitu a přesnost výroby i velmi složitých modelů určených pro slévárenství. Modelové zařízení vyrobené v naší firmě je určeno pro formování do písku. V rámci modelářské činnosti nabízíme dřevěné slévárenské modely a jaderníky pro kusovou i sériovou výrobu, slévárenské modely z moderních litých pryskyřic pro sériovou výrobu a hliníkové slévárenské modely pro složité odlitky a velké série.

Modelová zařízení pro ruční a strojní formování zhotovujeme v naší modelárně ze dřeva (kvalitní překližky, laťovky a masivní materiál), umělé hmoty, epoxidových pryskyřic, ebalty a kombinací těchto materiálů, ve třídě provedení dle požadavku zákazníka. Ve dřevomodelárně je používáno sušené dřevo, převážně borovice, olše a javor. Vyráběné modely i jaderníky jsou opatřeny ochrannými nátěry.

K výrobě plastových modelových zařízení jsou používány dvousložkové licí pryskyřice se zanedbatelným smrštěním s různými plnivy podle požadavků na výsledné vlastnosti (obrobitelnost, otěruvzdornost apod.), které zaručují potřebnou životnost modelových zařízení.

Kovová modelová zařízení jsou vyráběna ze slitin hliníku odlévaných ve slévárně společnosti S-MODEL, je-li třeba dosahovat vyšší životnosti a vyšší otěruvzdornosti, je použita mosaz případně i tvářené materiály (například duralu). Na modelové desky jsou montovány jak polomodely a díly vtokové soustavy kovové tak i plastové, případně dřevěné. Použití uvedených materiálů je odvozeno z požadované životnosti, tedy sériovosti.

Technologie snímání tvaru (předlohového modelu) do polyduru umožňuje rychlé vyrobení formy a umožňuje vytvoření velmi komplikovaného dílu. Nespornou výhodou této technologie je rychlé nasazení formy do výroby.

Modely a prototypy pro strojírenství. Modely a prototypy věrohodně prezentují originál, mohou být zmenšené, ale jsou vždy přesné. Jejich využití spočívá jak v ověřování nových skutečností, které přináší projekt, tak i lépe umožňují přijmout hodnotnější rozhodnutí týkající se budoucího dílu, anebo sestavy. Realizace funkčních modelů a prototypů tak přispívá k eliminaci výskytu chyb, nebo nečekaných problému souvisejících s výrobou.

Modelová zařízení z epoxidových, polyuretanových a silikonových pryskyřic jsou odolná proti opotřebení (otěruvzdorná), tvrdá, dobře slévatelná,eventuelně s dobrou tepelnou vodivostí. Zvolené modelové zařízení potom odpovídá vašim nárokům při zachovaní ekonomicky příznivých relací.

Galerie - modelárna